Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1003 Kauppaoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoita koskevan eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn keskeisen sisällön erityisesti mitä tulee yritystoiminnan järjestämiseen sekä informaation ja kilpailun merkitykseen markkinoilla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kolmeen kauppaoikeuden keskeiseen aihealueeseen:
- yritystoiminnan sääntely
- immateriaalioikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Opetus voidaan antaa osittain englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointi määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä luentoihin liittyviä vapaaehtoisia ennakkotehtäviä ja muita opetukseen liittyviä aktivoivia tehtäviä, joiden hyväksytystä suorittamisesta voi saada enintään 5 lisäpistettä tenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Luennoilla/Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

- Villa ym:Fokus Yritysoikeus, 3., uudistettu painos, SanomaPro Oy 2014, luvut II (Yritysmuodot) ja VIII (Kilpailuoikeus), saatavissa myös Nelli-portaalista

- Kur & Dreier: European Intellectual Property Law Text, Cases & Materials, Edward Elgar Publishing 2013, saatavissa myös Volterin, elektronisena aineistona

Lisätietoja

Opintojaksolla käytetään ViLLE-oppimisympäristöä, jonka käyttöä ohjeistetaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto