Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1005 Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuulikki Mikkola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija saa jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot avioliitto-, lapsi-, holhous- ja jäämistöoikeudesta. Perheoikeudellista sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeutta siten, että yleisten velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden vaikutus erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Sisältö

Kurssin osa-alueita ovat:
- Avioliitto- ja parisuhdeoikeuden keskeiset kysymykset
- Lapsioikeuden ja edunvalvonnan keskeiset kysymykset
- Lakimääräinen perimys, pesänselvitys ja perinnönjako
- Testamenttioikeus
- Perintöverotuksen vaikutukset siviilioikeudellisesta näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus, Talentum (2010), s. 62-587

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, Turun yliopisto (2013)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto