Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1009 Finanssioikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut kokonaiskuva julkisen vallan varain hankintaa ja käyttöä sekä varainkäytön valvontaa koskevan normiston sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista.

Sisältö

- Vero-oikeuden yleiset opit ja rakenteen pääkohdat
- Henkilöverotuksen perusteet
- Yritysverotuksen lähtökohdat
- Maatalousverotuksen pääpiirteet
- Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääasiat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

1. Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, 2009 JA 

2. Lukuvuoden 2014-2015 tenttikierroksilla (sl 2015 loppuun): Ossa, Jaakko: Tuloverolaki käytännössä, 2013

Lukuvuoden 2015-2016 tenttikierroksella (alkaen helmikuusta 2016): Wikström, Kauko– Ossa, Jaakko – Urpilainen, Matti: Yleiset opit verotuksessa (2014)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto