Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1010 Ympäristöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Hallinto-oikeuden opit hallintomenettelystä, valitusoikeudesta jne. ovat keskeisessä asemassa ympäristöllisten lupa- ja muiden päätöksentekomenettelyjen kannalta. Kansainvälisen oikeuden perusteiden opiskelu on hyödyksi ympäristöoikeuden ylikansallisten ulottuvuuksien hahmottamiseksi; varsinkin EU:n ympäristöoikeus on tärkeässä asemassa kotimaisen sääntelyn taustalla, jolloin EU-oikeuden yleisten perusteiden tuntemus on tärkeää.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa ihmisen fyysisen ympäristön käyttöä, suojelua ja luonnonvarojen käyttöä koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet
- Opiskelija ymmärtää ympäristöasioita koskevan päätöksenteko- ja ohjauskeinojärjestelmän
- Opiskelija hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ympäristöoikeuden alalla,
- Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista ympäristöoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn esimerkkitapausten (tuomioistuinratkaisujen ja vanhojen tenttitapausten) pohjalta. Luennoille osallistujilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Lisäksi opetukseen sisältyy vapaaehtoinen kotitehtävä, jonka suorittamalla on mahdollista saada tenttiin lisäpisteitä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Tekemällä vapaaehtoisen kotitehtävän voi saada tenttiin lisäpisteitä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Juva 2012. ISBN 978-951-0-36128-3.

Kumpula, Anne: Eurooppalaistuva ympäristöoikeus. Teoksessa Ojanen, Tuomas - Haapea, Arto (toim.)EU-oikeuden perusteita II, 2007, ISBN 978-951-37-4996-5, s. 245-271.

Kulovesi, Kati: Ilmasto-oikeuden synty? Katsaus ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn. Ympäristöoikeuden ja –politiikan vuosikirja 2010, ISBN 978-952-61-0214-6, s. 389-429. Saatavilla  myös http://www.edilex.fi/artikkelit/7650?offset=1&perpage=20&phrase=Kulovesi&sort=relevance&typeIds[]=159&searchKey=488541&quickSearch=true

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
I. KAIKILLE PAKOLLISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto