Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata
- Opiskelija osaa ratkaista rikosoikeudellisen soveltamisongelman
- Opiskelija hahmottaa rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet.

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
- Rikosvastuun yleiset edellytykset
- Keskeiset rikostyypit
- Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti on Moodlen kautta tehtävä kotitentti.

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Lisäksi opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään 5 lisäpistettä tenttiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2014, s. 1–461 

Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 3., uudistettu ja laajennettu laitos, 2014, s. 67–275, 335–353, 394–568, 572–610, 615–637, 640–661, 743–785 ja 875–906.

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos, 2011, s. 1–41 ja 127–199

Viljanen, Pekka: Uusi yhtenäisrangaistusjärjestelmä, 1992, s. 16–27 ja 72–99.

Viljanen, Pekka: Yhtenäisrangaistusjärjestelmän muutokset, 1998, s. 1–31.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto