Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1012 Prosessioikeus 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli

Yleiskuvaus

Prosessioikeudessa käsitellään lainkäyttöorganisaatioita, menettelyä riita- ja rikosasioissa sekä niihin liittyviä oikeusturvakysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoisia menettelymuotoja ja täytäntöönpanoa siviiliasioissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee prosessioikeuden yleiset opit eli käsitteet, yleiset periaatteet ja teoriat ja niiden vuorovaikutussuhteet. Opiskelija tuntee oikeudenkäyntimenettelyn ja osaa soveltaa keskeisiä menettelysäännöksiä riita- ja rikosasioissa. Opiskelija osaa ratkaista tyypillisimmät prosessioikeuden yleisten oppien soveltamisongelmat. Opiskelijalla on perustiedot rikosten esitutkinnasta, vaihtoehtoisista riitojen ja rikosten käsittelytavoista sekä täytäntöönpanosta siviiliasioissa.

Sisältö

- Lainkäytön funktiot, keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytykset
- Tuomioistuimet ja lainkäyttöön osallistuvat muut organisaatiot
- Tuomioistuimissa noudatettava menettely riita- ja rikosasioissa
- Todistusoikeus
- Rikosasioiden esitutkinta ja syyttäjäoikeus
- Asianajajaoikeus, oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu
- Tuomioistuinsovittelu, välimiesmenettely ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat
- Ulosotto
- Konkurssi- ja muun insolvenssioikeuden lähtökohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 23 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelija voi tehdä vapaaehtoisen lisätehtävän, josta on mahdollista saada enintään kolme (3) pistettä tenttiin. Lisätehtävän tarkempi ohjeistus annetaan luennoilla ja opintojakson Moodlealueella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodle2:ssa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

1) Jokela, Antti: Oikeudenkäynti II, 2012, ISBN 978-952-14-1684-2 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

2) Jokela, Antti: Rikosprosessi, 2008, ISBN 978-952-14-1294-3, s. 1-40, 329-406 ja 425-566 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

3 a) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 41-72, 119-232, 235-399, 471-486, 709-830, 1019-1034 TAIKKA

3 b) Jokela, Antti: Oikeudenkäynnin perusteet. Oikeudenkäynti I, 2005, ISBN 952-14-0916-9, s. 1-92, 131-217, 231-284 ja 291-380 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä) ja

Jokela, Antti: Oikeudenkäynti III, 2004, ISBN 952-14-0825-1, s. 1-60, 110-121, 265-363, 370-405 ja 414-462 (lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä)

4) Frände ym., Prosessioikeus 2012. s. 1127-1167

5) Linna, Tuula: Ulosottokaaren pääkohdat, 2008, ISBN 978-952-14-1304-9, s. 17-99

6) Hallituksen esitys 26/2003 vp. konkurssilainsäädännön uudistamiseksi s. 1-31 (esityksen yleisperustelut).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto