Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1013 Yritysverotus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on luoda kokonaiskuva yritysverojärjestelmästä ja hallita erityisesti yrityksen ja sen omistajan verokohteluun vaikuttavat säännökset sekä käsitellä muutamia yritysverotuksen erityiskysymyksiä yksityiskohtaisesti.

Sisältö

-Eri yritysmuotojen verotus
-Yrityksen verotettavan tulon muodostuminen
-Yritysrakenteen muutokset
-Verosuunnittelu
-Kansainvälinen yritysverotus
-Osakeyhtiölaki ja verotus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Läsnäolo (75 %) seminaareissa on kurssin läpäisyn edellytys.
Perusteellisen kirjallisen työn (15-20 s.) laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen työn ja tentin perusteella siten, että seminaarikirjoituksen painoarvo on 50 prosenttia ja tentin painoarvo on 50 prosenttia. Harjoitustyöt arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Immonen - Ossa - Villa: Osakeyhtiön pääoman hallinta (2014)

Ossa, Jaakko: Yritystoiminnan verotus (2014)

Äimä – Kujanpää: Kasvuyrityksen kansainvälinen tuloverotus (2013)

Lisätietoja

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto