Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3289 Paikallinen sopiminen työehdoista 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
OTT Jari Murto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1004 Työoikeus

Osaamistavoitteet

Työehtojen paikallinen sopiminen on yksi työelämän ja työoikeuden nykyisistä kehityspiirteistä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee yritystasolla tapahtuvaa työehtojen paikallista sopimista ja sopimusten juridiikkaa. Lisäksi paikallista sopimista, sen kehitystä ja nykytilaa tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta.

Sisältö

- Yleiskuvan antaminen paikallisen sopimisen kehityksestä, nykytilasta ja merkityksestä yrityksissä sekä osana Suomen työmarkkinamallia.
- Paikallinen sopiminen osana työehtojen määräytymistä.
- Yleiset kysymykset yritystasoisten sopimusten jakautumisesta eri sopimustyyppeihin, sopimusten pätevyydestä ja henkilöstön edustajien sopimusoikeuden syntymisestä.
- Työehtosopimusjärjestelmään perustuva paikallinen sopiminen.
- Yhteistoimintalakiin perustuva sopiminen yritystoiminnan muutosten yhteydessä.
- Työsopimuksella tapahtuva sopiminen.
- Yrityksissä tapahtuva muu sopiminen ja työehtojen muuttaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimispäiväkirja arvosteluasteikolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Murto, Jari: Ryhmänormit yrityksessä, Tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta, 2015, Suomalainen Lakimiesyhdistys

Kairinen, Martti – Hietala, Harri – Ojanen, Petteri: Paikallinen sopiminen ja sopimukset, 2015, Talentum

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto