Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2225 Oikeus historiassa 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Oikeushistorian professori Mia Korpiola
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti mukaisesti.

Yleiskuvaus

Miten oikeus ja historia vaikuttavat toisiinsa, millaista on oikeuden historiallisuus? Opintojaksolla tutustutaan oikeushistorian mahdollisuuksiin osana oikeustieteen kirjoa ja tuotetaan oikeushistoriallinen opinnäytetyö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii lähestymään mennyttä oikeustodellisuutta oikeushistorian näkökulmasta. Hän rohkaistuu hyödyntämään kansainvälistä oikeushistoriallista tutkimusta ja harjaantuu tarkastelemaan oikeudellisia muutoksia kulttuurisesti ja ajallisesti rakentuvina ilmiöinä. Hän saa perusteelliset tiedot valitsemansa kirjoitelmateeman alalta ja tuottaa oman tieteellisen työn. Hän ymmärtää historian merkityksen nykyhetkelle erityisesti oikeudellisessa perspektiivissä.

Sisältö

- Oikeushistorian metodikysymykset
- Oikeushistoria oikeustieteen osa-alueena
- Prosessikirjoittaminen analyyttisen ja tieteellisesti uskottavan argumentaation välineenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetusryhmään otetaan enintään 5 opiskelijaa.
Syksyllä pidetään orientaatiokokoontuminen, jossa sovitaan aikatauluista ja tutustutaan alustavasti oikeushistorian metodeihin. Jokaiselle osallistujalle pyritään löytämään sopiva tutkimusaihe mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Dispositioseminaari (max 20 t) pidetään loppuvuodesta ja loppuseminaari (max 20 t) kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Opetus tapahtuu suomen kielellä, mutta kirjallisen työn voi kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi (sovittava opettajan kanssa erikseen).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tenttikirjallisuus voidaan suorittaa syventävien opintojen tenttipäivinä.
Dispositioseminaarissa jokainen osallistuja esittelee loppututkielmansa tutkimussuunnitelman.
Loppuseminaarissa jokainen esittelee noin 20 sivun pituisen kirjoituksen, joka on osa varsinaista loppututkielmaa (n. 70-90 s.).

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: arviointi 3-5 (8 op.) Seminaariosuus: hyväksytty - hylätty (12 op.) Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti (40 op.)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus tarkentuu opintojakson alettua.

Lisätietoja

Suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen lisäksi edellytetään myös vähintään yhden muun kielen käyttöä
AJANKOHTA: KL 2015 - SL 2015 ja KL 2016 - SL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Kevätlukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto