Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2222 Kansainvälisen oikeuden merkitys globalisaation aikakaudella 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen, tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

(1)opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden opit ja doktriinit laajasti
(2)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen välineistön soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita globalisaation aikakaudella
(3)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen asiantuntemuksen merkitystä globalisaatioilmiöiden hallinnassa
(4)opiskelija tuottaa merkityksekkään, hyvin motivoidun ja perustellun kirjallisen tutkielman
(5)opiskelija esittelee tutkielmaansa liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja aktiivisesti, mielenkiintoa herättävästi, havainnollisesti ja monipuolisesti ryhmän kokoontumisissa ja suullisissa esityksissä

Sisältö

Kansainvälisen oikeuden syventävien opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle syvällinen erityisasiantuntemus kansainvälisessä oikeudessa. Siihen kuuluu kansainvälisen oikeuden doktriinien (oppien) sisältöön sekä globaaliyhteisön oikeudenmukaisuuskysymyksiin liittyviin policy-keskusteluihin perehtyminen ja näiden harjoittelu opintojakson puitteissa. Opintojaksolla syvennetään ja tarkennetaan opiskelijoiden kansainvälisoikeudellisen sääntelyn tuntemusta, käydään läpi esimerkiksi konflikteihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin, kehitykseen, talouteen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden sääntelyyn liittyviä policy-kysymyksiä ja viimeaikaisia globaalioikeudellisia trendejä. Opinnoissa perehdytään kansainvälis- ja globaalioikeudellisen asiantuntemuksen käyttämiseen kirjallisesti ja suullisesti sekä merkityksellisten tutkimuskysymysten identifioimiseen ja asettamiseen eri yhteyksissä. Opintojen aikana opiskelijat tuottavat tutkielmansa hyödyntäen tapaamisissa saatavaa vertaistukea ja yleistä ohjausta.

Toteutustavat

(1) Seminaaritapaamiset (noin 30 tuntia): seminaariopetus, tutkielman suunnitelma- ja loppuvaiheen esitykset (2)
(2) Luku- ja opintopiirit
(3) Opintomateriaaleihin liittyvät kotitehtävät ja -tentit

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Vaadittavat suoritukset ja arviointiperusteet:
- tutkielma ja seminaarit(n. 65%)
- luku- ja opintopiirit (15-20%)
- kotitehtävät /-tentit (15-20%)
- läsnäolovaatimus väh. 75% kaikista tapaamisista
- aikataulu: tutkimussuunnitelman sisältävät esitykset pidetään syyslukukauden loppuun mennessä, kirjallinen tenttiminen suoritetaan kevätlukukauden alkupuolella ja loppuseminaarit suoritetaan kevätlukukauden loppuun mennessä

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarin työt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukumateriaali yhteensä noin 1800-2000 sivua kirjallisuutta ja sen lisäksi kansainvälisiä sopimuksia oman tutkielman aihepiiristä sovitusti

(1) Yksi seuraavista teoksista (tai sen osa):

- Bronwlie, Ian, Principles of Public International Law (5th ed. tai uudempi, 1998/1999)

- Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law (7th ed. tai uudempi, 1997/2000)

- Cassese, Antonio, International Law (2d ed. tai uudempi, 2005)

- tai saksan- tai ranskankielinen yleisteos

 

(2) Seuraavia teoksia kokonaissivumäärän puitteissa:

- Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2007)

- Jackson, John, Sovereignty, the WTO, and the Changing Fundamentals of International Law (2009)

- Cottier, Jackson & Lastra (eds.), International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (2012)

- Crawford & Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion to International Law (2012)

- Bowden, Charlesworth & Farral (eds.), The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict (2009)

- Birnie, Boyle & Redgwell, International Law and the Environment (2009)

- Koivurova, Timo, Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012)

- Orford, Anne, International Law and Its Others (2006)

- Trubek & Santos (eds.), The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal (2006)

- Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue, reassessing international humanitarianism (2004)

- Kennedy, David, Of War and Law (2006)

- Marks, Susan, The Riddle of All Constitutions, International Law, Democracy and the Critique of Ideology (2000)

- Marks & Clapham, The International Human Rights Lexicon (2005)

- Charlesworth & Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis (2000)

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2014 - KL 2015 JA SL 2015 - KL 2016
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.
Syyslukukaudella alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto