Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0022 A5. Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Emeritusprof. Luigi G. de Anna
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden hallinta ja niiden soveltamisen harjoittelu kirjoittamalla kandidaatintutkielma. Tutkielmatyötä tehdessä perehtyminen tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen sekä aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin harjaantuminen.

Sisältö

Tutkimustyön perusteisiin, menetelmiin ja käytänteisiin tutustuminen; tutkimusaiheen valinta ja disposition laatiminen; tiedonhaku, kirjallisuuden lukeminen; italiankielisen tutkielman laatiminen (15-20 sivua); tutkielman arviointi vastuuopettajan ja vertaisopponoinnin avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 200 t 0 t
Seminaari 56 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • italiaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Proseminaarikurssi tallennetaan rekisteriin vasta sitten, kun kypsyysnäyte on suoritettu. Kypsyyskokeeseen osallistuminen edellyttää Kirjallinen (asia)viestintä -kurssin suorittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos