Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1414 Kirjallisen viestinnän kurssi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki

Osaamistavoitteet

Kirjallisten opintotöiden sujuva tuottaminen; eri tekstilajien, tyylikeinojen sekä normikielen hallinta; tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen työvälineenä sekä suomenkielisen tieteellisen viestinnän tärkeyden ymmärtäminen

Sisältö

Opiskelussa keskeisten tekstilajien konventiot, asiatekstin rakenne ja yleiskielen oikeakielisyyssäännöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Lisäksi itsenäistä työskentelyä, josta osa verkossa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena Terho Itkonen ja Sari Maamies: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. 2011.
Lisäksi muuta kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille periodit I - II (englannin kielen opiskelijoille oma kurssinsa); historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille periodit III - IV

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos