Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen äännerakenteen, äännevaihtelut, sanojen vartalot ja morfeemirakenteen. Hän ymmärtää, kuinka kielen ilmiöt limittyvät ja millaiset seikat säätelevät äännevaihteluja. Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti kaikenlaisia taivutusmuotoja ja ymmärtää, kuinka suomen sanat jakautuvat taivutustyyppeihin.

Sisältö

Nykysuomen fonologian ja morfologian pääpiirteet; yleiskielen foneemirakenne, foneemien ja grafeemien väliset suhteet, fonotaksi, prosodiset piirteet; morfofonologiset vaihtelut ja niitä säätelevät tekijät; sanaluokat, verbi- ja nominityypit; morfeemityypit, nominien ja verbien taivutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Erikseen on huomattava, että saadakseen perusopinnoista arvolauseen hyvät tiedot (tai erinomaiset tiedot) opiskelijan on saatava äänne- ja muotorakenteesta vähintään arvosana 3/5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Poikkeustapauksissa kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti kirjatenttinä. Kirjallisuudesta on sovittava kurssista vastaavan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos