Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1325 A1.b./A6 Suomen ja sen sukukielten kehitys 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Ma. yliopisto-opettaja Elina Ahola
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen suomalais-ugrilaiset piirteet. Hän tuntee suomalais-ugrilaisen kielikunnan ja sen ominaispiirteet, hän ymmärtää, miten ja miksi kielet muuttuvat ja hänellä on käsitys siitä, millainen suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotojärjestelmä on ollut ja miten se on kehittynyt ensin varhaiskantasuomeksi ja siitä edelleen myöhäiskantasuomeksi. Sen ymmärtäminen, kuinka kielen aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat nykykieleen, on tärkeää sekä kieltä opettavalle että sitä tutkivalle.

Sisältö

Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikka, suomalais-ugrilaisen kantakielen kehittyminen varhaiskantasuomeksi ja edelleen myöhäiskantasuomeksi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa, Suomen kielen historia 1.

Lisätietoja

Edeltäviä opintojaksoja ei edellytetä suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opiskelijoilta.

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos