Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1408 Tutkimuksen historia, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa hyvän muistinvaraisen yleiskuvan fennistiikan, fennougristiikan ja yleisen kielitieteen tutkimuksen kehityksestä ja sen erikoispiirteistä sekä valmiudet lisätiedon hankkimiseen tarpeen mukaan; keskeisen tutkimuskirjallisuuden sekä muiden tietolähteiden tuntemus; tiedolliset valmiudet esitellä suomalaisen fennistiikan pääpiirteitä, painoaloja ja suuria tutkimushankkeita muiden tieteiden edustajille sekä suurelle yleisölle.

Sisältö

Perehtyminen suomalaisen fennistiikan, fennougristiikan ja Suomessa harjoitetun yleisen kielitieteen tutkimuksen historian pääpiirteet sekä tutustuminen tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin, tutkimushankkeisiin, instituutioihin ja tutkijoihin itsenäisesti kirjallisuutta lukemalla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Suoritetaan syventävien opintojen alkuvaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku:

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia.
 2. Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma.
 3. Aalto, Eija - Latomaa, Sirkku - Suni, Minna: Suomi toisena ja vieraana kielenä - tutkittua ja keskusteltua. Virittäjä 4/1997. S. 530 - 551.
 4. Jantunen, Jarmo Harri - Piltonen, Saana: Oppijansuomen ja viron sähköiset tutkimusaineistot. http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/4213/3930  Virittäjä 3/2009. S. 449 - 456.
 5. Martin, Maisa: A squere peg into a round hole? Fifteen years of research into Finnish as a second language. Nordand Årgang 2, Nordisk tidskrift for andrespråksforskning. Nr. 1 - 2007. S. 63 - 81.
 6. Suni, Minna: The impact of Finno-Ugric languages in second language research: Looking back and setting goals. Lähivõrdlusi/Lähivertailuja 22/2012. http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV22.14/203. S. 407 - 429, 437 - 438.
 7. Van Patten, Bill - Williams, Jessica (ed.): Theories in Second Language Acquisition. An Introduction. Routledge, New York - London 2007. S. 17 - 33.

Tutkijan opintopolku:
a)

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia
 2. Korhonen, Mikko: Finno-Ugrian Language Studies in Finland 1828 - 1918.

TAI
b) (myös vieraiden kielten opiskelijoille)

 1. Even Hovhaugen, Fred Karlsson, Carol Henriksen & Bengt Sigurd: The History of LInguistics in the Nordic Countries.

Kieliasiantuntijan opintopolku:

 1. Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen tutkimuksen historia.
 2. Kalliokoski, Eija - Pokela, Kristiina: Puristien suomesta moniarvoiseen kieleen.
 3. Kielipolitiikkaa käsitteleviä artikkeleja sopimuksen mukaan teoksesta Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan, n. 50 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos