Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1451 A1. Fennougristiikan opintojen johdantokurssi 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava Elina Ahola, professori Sirkka Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan uralilaisista kielistä, kansoista ja kulttuureista sekä fennougristiikasta tieteenalana; hän tuntee tärkeimmät kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet; hallitsee kyrilliset aakkoset

Sisältö

Yleiskatsaus uralilaisiin kieliin ja kansoihin sekä niiden kulttuureihin; fennougristiikan tieteenalan synty ja olemus sekä tärkeimmät kehitysvaiheet; kielihistorian ja historiallisen kielitieteen periaatteet ja käsitteet etenkin fennougristiikan kannalta; kyrillisten aakkosten harjoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos