Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4007 S7. Theories of Second Language Learning 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
professori Päivi Pietilä
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Mielellään mukaan lukien englannin kielen aineopinnot.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee tärkeimpiä toisen/vieraan kielen oppimiseen liittyviä teorioita.
-Opiskelija on perillä toisen kielen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä.
-Opiskelija tietää, millaiset piirteet ovat tyypillisiä oppijan kielelle.

Sisältö

Perehtyminen toisen/vieraan kielen oppimiseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin, oppijan kielen erityispiirteisiin sekä tärkeimpiin kielenoppimisen teorioihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Huom. Kurssin tenttisuoritus toimii pääkriteerinä valittaessa opiskelijoita linjan tutkimusmetodikurssille (kiintiö 14).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos