Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0713 P3. Textproduktion / Tekstin tuottaminen 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan em. kurssien samanaikaista tai aiempaa suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa erityyppisiä kielellisesti huoliteltuja asiatekstejä ruotsiksi. Kyky käyttää keskeisiä sanakirjoja ja muita kielen oppaita kirjoitustyössä. Opiskelija tuntee oppiaineen kirjoituskäytännöt. Opiskelija osaa tunnistaa ja korjata omia virheitään.

Sisältö

Prosessikirjoituksen periaatteet, kielenhuoltoa, tyyliseikkoja, sanastoa, tiedon hankinta, kirjallinen viestintätaito.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Yksilöllinen palautekeskustelu kurssilla tehdyistä harjoitustöistä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suuri suomi-ruotsi -sanakirja (2004)

Svenska skrivregler (2008)

Svensk ordbok utg. av Svenska Akademien (2009)

ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV
Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille. Pääaineopiskelijat osallistuvat syksyn kurssin aikana kirjaston tiedonhakukoulutukseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos