Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0716 P6. Realiaverkstad / Maantuntemus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Laura Grönroos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Ruotsin historian tapahtumia. Opiskelijalla on käsitys Ruotsin nykyisestä yhteiskuntajärjestelmästä ja hän tuntee ruotsalaisen kulttuurin ilmiöitä ja edustajia. Opiskelija tuntee Suomen ruotsinkieliset alueet ja hänellä on käsitys suomenruotsalaisten historiasta ja kulttuurin ominaispiirteistä. Opiskelija osaa kertoa em. aihealueista sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija kehittää ryhmätyö-, keskustelu- ja esiintymistaitojaan ja osaa etsiä tietoa kriittisesti eri lähteistä.

Sisältö

Ruotsin historia, maantiede, yhteiskuntajärjestelmä ja kulttuuri. Suomenruotsalaisen väestönosan historia, nykyolot ja kulttuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Portfolio
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Suullinen ja kirjallinen palaute opiskelijan kontaktiopetuksessa pitämästä esitelmästä sekä kirjallinen palaute portfoliosta.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV

Syyslukukauden ryhmä on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos