Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0634 Specialiseringskurs: Svenska som andraspråk / Ruotsi toisena kielenä 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää äidinkielen ja toisen kielen oppimisen keskeiset erot. Opiskelija tietää mitkä tekijät vaikuttavat toisen kielen oppimisprosessiin ja miten oppijan kieli kehittyy. Opiskelija ymmärtää opetuksessa ja opetuksen ulkopuolella tapahtuvan toisen kielen oppimisen erot. Opiskelija tuntee toisen kielen tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia, ja hänellä on alustava kuva toisen kielen oppijan kielellisten tuotosten havainnointimenetelmistä.

Sisältö

Kielenoppiminen, kielenoppija, oppijankielen piirteet ja kehitys, oppijankielen tutkimuksen käsitteistöä, piirteiden havainnointi ruotsia toisena/vieraana kielenä oppivan tuotoksissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä tai osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrahamsson, N. (2009): Andraspråksinlärning

Norrby, C. & Håkansson, G.  (2007): Språkinlärning och språkanvändning – svenska som andraspråk i och utanför Sverige (kap. 1, 2, 3, 6)

Lisäksi tieteellisiä artikkeleita oppiaineen kansliasta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos