Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1460 Kirjallinen viestintä suomen kielen ja suom.-ugr. kielentutk. pääaineopiskelijoille, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Kirjallisten opintotöiden sujuva tuottaminen; eri tekstilajien, tyylikeinojen sekä normikielen hallinta; tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen työvälineenä sekä suomenkielisen tieteellisen viestinnän tärkeyden ymmärtäminen.

Sisältö

Opiskelussa keskeisten tekstilajien konventiot, asiatekstin rakenne ja yleiskielen oikeakielisyyssäännöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona Terho Itkonen - Sari Maamies 2011: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos.
Lisäksi kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

 

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos