Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKA0009 ITKA: S11. Auktorisoidun kääntämisen perusteet, V 2 op
Vastuutaho
Italia, italian kääntäminen
Vastuuhenkilö
Kalle Konttinen, Tarja Leblay, Marianna Sunnari ja Timo Toijala. Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa. Kielikohtainen osa: Paula Viljanen.
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: aineopintojen kokonaisuusmerkintä.

Osaamistavoitteet

Perehtyä asiakirjojen kääntämisen perusteisiin ja auktorisoidun kääntäjän toimintatapoihin.

Sisältö

Asiakirjan käsite ja asiakirjan status, kansainvälinen asiakirjaliikenne, laillisesti pätevän käännöksen tehtävä ja merkitys, laki ja asetus auktorisoiduista kääntäjistä, Opetushallituksen määräys tutkinnon perusteista, laillisesti pätevän käännöksen laatimisohjeet, kääntämistä koskevien suomalaisten säädösten keskeiset pykälät.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on avoin vain italian kääntämisen linjalle ja tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. SKTL, Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet. Saatavissa: http://www.sktl.fi/@Bin/55747/Laillisesti+pätevien+käännösten+laatimisohjeet.pdf

  2. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet. Määräykset ja ohjeet 2012: 40. Opetushallitus. Saatavissa: http://oph.fi/download/142051_auktorisoidun_kaantajan_tutkinnon_perusteet_2012.pdf

  3. Hietanen, Kaarina (2005). Virallinen kääntäjä paljon vartijana. Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste. Saatavissa: http://urn.fi/urn:isbn:951-44-6436-2

   Lisätietoja

   Kurssin toinen osa Auktorisoitu kääntäminen italia-suomi (4 op) järjestetään keväällä 2014. Voidakseen osallistua kielikohtaiseen osioon pitää Auktorisoidun kääntämisen perusteet -luennot suorittaa vähintään arvosanalla 3.

   2014–2015
   Opintojakso opetusohjelmassa
   Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
   Toteutustietoja ei ole taltioitu.
   Kieli- ja käännöstieteiden laitos