Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5298 Matematiikan aine 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

: Aineen kirjoittanut opiskelija osaa tuottaa
sujuvaa, helppolukuista ja kieliopillisesti moitteetonta matemaattista
tekstiä. Opiskelija osaa käyttää vieraskielistä matemaattista
kirjallisuutta, etsiä itsenäisesti tietoa ja perehtyä
matemaattisiin aiheisiin lähdemateriaalin avulla. Aineen kirjoittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet matematiikan tutkielmien tekoon.

Sisältö

Työn ohjaajan antamaan materiaaliin perehtyminen ja
lisämateriaalin itsenäinen etsiminen sekä näihin materiaaleihin pohjautuvan esseen laatiminen itsenäisesti ohjaajan tukemana.

Toteutustavat

Opiskelija valitsee työn aiheen Matemaattisen
kirjoittamisen kurssin yhteydessä, minkä jälkeen työlle nimetään ohjaaja. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa työn aikataulutuksesta ja toimintatavoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aineen kirjoittamisen aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin kuuluvaan kirjallisen työn laatimiseen liittyvään opetukseen (KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus, 1 op). Opetus annetaan pienryhmissä, jotka aineenohjausta organisoiva opettaja kerää niistä opiskelijoista, joiden
aineet ovat riittävän pitkällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Sovellettu matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede