Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5396 Kryptografia I 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Valtteri Niemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Joko (Algebran peruskurssi I ja Lukuteoria) tai Kryptografian matemaattiset perusteet.

Osaamistavoitteet

antaa yleiskuva kryptografian kehittymisestä nykypäiviin saakka ja esitellä yleisimmin käytössä olevia kryptosysteemejä

Sisältö

Kryptografia on salakirjoituksen matemaattista teoriaa tutkiva tieteenala. Kurssilla käsitellään klassisia kryptosysteemejä (esim. Hill), julkisen avaimen kryptosysteemejä (kuten RSA, ElGamal), sähköisiä allekirjoituksia ja matemaattisia ongelmia, joihin nämä perustuvat (tekijöihinjako, diskreetti logaritmi).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Exercises Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede