Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5336 Matematiikan kirjallinen viestintä ja tieteellinen tiedonhankinta 1 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan laitos

Osaamistavoitteet

Matematiikan alalla tarvittavat kirjalliset viestintätaidot, tieteellisten tietokantojen tuntemus ja tiedonhankintataidot

Sisältö

Matemaattisen kirjoittamisen kieliopillinen perusta. Tieteellinen viestintä matematiikan alalla. LaTeX-ohjelman käytönopetus. Tiedonhaku tieteellisistä tietokannoista. Matematiikan alalla yleisimmin käytetyt tieteelliset tietolähteet, erityisesti kirjaston tarjoamat sähköiset palvelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede