Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3555 TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN PERUSKURSSI 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Henri Pesonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssin TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssin sijaan pohjatiedoiksi käy myös TILM3554 Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Opintojakso edellyttää riittävää tietokoneen käyttötaitoa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii havainnollistamaan havaintoaineistoa kuvailevan tilastotieteen keinoin sekä osaa tilastollisen päättelyn menetelmin analysoida yksinkertaisia havaintoaineistoja ja vetää tilastollisesti perusteltuja johtopäätöksiä aineiston perusteella, sekä käsin laskemalla, että myös käyttäen R-ohjelmistoa.

Sisältö

Tilastotieteen peruskäsitteitä. Kuvaileva tilastotiede. Yksinkertainen otos ja otantajakaumat. Tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin: yhden ja kahden populaation sijainti ja hajonta, suhteellisten osuuksien tarkastelu, kaksiulotteiset kategoriset havaintoaineistot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kurssi sisältää kotitehtäviä. Osa harjoitustehtävistä ja harjoitustyö tehdään tietokoneella käyttäen tilastollista ohjelmistoa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lopputentti + harjoituksia + harjoitustyö(t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, harjoitukset, luentomoniste ja kurssin kotisivu

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede