Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3758 Biokemian harjoitustyöt 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee biokemiallisen laboratoriotyöskentelyn peruskäytänteet (mm. työturvallisuus, tutkimuslaitteiden käyttö ja biologisen materiaalin käsittely) sekä ymmärtää, miten biokemiallisia menetelmiä käytetään biologisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Sisältö

Harjoitustyöt sisältävät neljä kokeellista työtä. Töissä tutustutaan mm. rekombinanttiproteiinin tuottoon Escherichia coli -solussa, proteiinin puhdistukseen, lac-operonin toimintaan, entsyymiaktiivisuuden mittaamiseen ja entsyymikinetiikan alkeisiin sekä immunokemian perusmenetelmiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Jokaisesta työstä kirjoitetaan työselostus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, jossa kysymyksiä kustakin osatyöstä. Jokaisen osatyön kysymyksistä on saatava 1/3 kysymysten maksimipisteistä ja sen lisäksi kokonaisarvosanaan 1 (asteikolla 1-5) vaaditaan puolet kokonaispistemäärästä. Töiden työselostukset on palautettava ennen tenttiin osallistumista.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömonisteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet