Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4026 LuK-tutkielma ja seminaari (biotekniikka) 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kirjallisen tiedon julkistamiseen sekä harjaannuttanut suullista esitystaitoaan, havaintovälineiden käyttämistään sekä keskustelutaitoaan.

Sisältö

Opiskelijan tulee perehtyä joko biokemian, elintarvikekemian, molekulaarisen biotekniikan ja diagnostiikan tai molekulaarisen kasvibiologian erityiskysymykseen osoitetun kirjallisuuden avulla. Hänen tulee laatia aiheesta tieteellinen noin 15 sivun mittainen LuK-tutkielma sekä pitää noin 30 min pituinen esitelmä. LuK aiheet valitaan syksyllä heti tieteellisen viestinnän kurssin jälkeen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Annetusta aiheesta kirjoitetaan LuK-tutkielma, joka jätetään aiheen antajalle viimeistään viikkoa ennen seminaarin pitämistä. Itse pitämänsä seminaarin lisäksi opiskelijan tulee osallistua muiden pitämiin seminaareihin yhden lukukauden ajan. Pakollinen osallistuminen 2/3 seminaareista. Tutkielmasta kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielman hyväksyy ao. linjan professori. Hyväksymismerkinnän saa seminaarin päätyttyä keväällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alan oppikirjat, kokooma-artikkelit ja alkuperäisjulkaisut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet