Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4023 Harjoitustyöt 13 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kerryttänyt merkittävästi valmiuksia itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn tutustuttuaan käytännön tasolla useisiin biotekniikassa hyödynnettäviin menetelmiin ja laitteisiin. Lisäksi opiskelija on omaksunut tutkimustulosten raportoinnissa käytettävän tieteellisen ilmaisutyylin perusteet.

Sisältö

Kurssi sisältää useita erillisiä työkokonaisuuksia, jotka käsittelevät mm. eläinsoluviljelytekniikoita, in vitro -diagnostiikkaa sekä proteiiniteknologioita. Työt suoritetaan 2-3 hengen ryhmissä.

Opetuskieli

suomi

Ja tarvittaessa englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Päivittäinen tutkimustyö, tutkimustulosten raportointi viikoittain "show and tell" -tilaisuuksissa sekä hyväksytyt työselostukset.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjeet ja muu tarvittava materiaali jaetaan opiskelijoille aloituspalaverissa ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet