Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK1032 Proteiinien puhdistus ja analytiikka 3 op

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle perusvalmiudet proteiinimolekyylien puhdistusta ja analysointia varten. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee proteiinin puhdistuksessa yleisesti käytettävät menetelmät ja niiden toiminnalliset perusteet. Opiskelija tuntee myös proteiinin käsittelyssä yleisesti sovellettavat käytännöt. Lisäksi opiskelija tietää proteiinin pitoisuuden, puhtauden, koon, varauksen ja primäärirakenteen analysoinnissa käytettävien keskeisimpien menetelmien toimintaperiaatteen ja pystyy esittämään sovelluskohteita menetelmille.

Sisältö

Kurssilla perehdytään proteiinien puhdistusmenetelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin ja sovelluksiin. Kurssilla tutustutaan myös proteiinien analyysimenetelmiin, mm. viime vuosina erittäin nopeasti kehittyneen massaspektrometrian perusteisiin. Lisäksi käsitellään proteiinien oikeanlaiseen käsittelyyn ja säilytykseen liittyviä aspekteja.

Opetuskieli

suomi

Kirjallinen materiaali englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssiin kuuluva harjoitustyö on ryhmätyö, jonka osalta osallistuminen opetukseen on pakollista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää 50 % tentin maksimipistemäärästä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, luentomoniste ja tieteelliset julkaisut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
BIOTEKNIIKAN AINEOPINNOT (Biotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet