Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3833 Kromatografian sovelluksia elintarvikekemiassa 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekemia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kromatografian kurssi tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee näytteiden esikäsittelyn ja kromatografiset tekniikat sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön tutkimuksissa. Opiskelija osaa käsitellä, analysoida ja raportoida saadut tulokset tieteellisten käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Kaasu- ja nestekromatografian sovellukset ja työselostusten kirjoittaminen. Harjoitustöihin kuuluu elintarvikkeiden komponenttien ja elintarvikeraaka-aineiden analysointi suhteessa tuotteiden tutkimiseen, kehittämiseen ja laadun valvontaan, menetelmän kehittelyn perusteet ja optimoinnin periaatteet sekä tekniikoihin liittyvät erityiset rajoitteet, kuten esikäsittelymenetelmien ja liuottimien valinnat ja johdannaisten valmistus. Lisäksi huomioidaan elintarvikeanalytiikkaan liittyvien näytematriisien ja analyyttien erityispiirteet ja tutustutaan ongelmanratkaisuihin käytännössä.
Kurssin alussa ja lopussa pidetään yhteiset tapaamiset.

Opetuskieli

suomi, englanti

suomi, tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssi arvioidaan työselostusten ja esitysten perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kirjalliset työohjeet sekä erikseen osoitettava lisämateriaali löytyy pääosin Moodle2:sta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
ELINTARVIKEKEMIAN AINEOPINNOT (Elintarvikekemia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet