Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2036 PLR4 Principles of Corporate Finance 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Hundal Shabnamjit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

The course gives a comprehensive understanding of the theory of corporate finance, capital markets, and the evaluation of different securities both from the viewpoint of managers and investors. By completing the course, the student will have an understanding of the principles of portfolio theory and its applications. Other topics covered during the course are evaluation of valuing bond, stocks, and options, optimal dividend policy, agency problems and risk & return in capital markets.

Sisältö

The themes covered during the course include, for example, the theory of finance, valuing bond, stocks, options, portfolio theory, dividend policy, agency problems, and risk & return.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Integrated lectures and exercises, 28 hours in total

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Integrated lectures and exercises

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Written exam

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2nd year, II period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Principles of corporate finance (9th edition or newer). McGraw-Hill Irwin, Boston. Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.; Franklin, A. (2008), 0-07-286946-1.  (As informed by the lecturer).

2. Articles and other material as instructed by the lecturer.

Suggested supplementary reading:

Yritysrahoitus. Edita, Helsinki., Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi (2007 or newer), 978-951-37-4895-1. (As informed by the lecturer)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet