Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT0001 PKTY1 Mikrotalousteoria 3 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy taloustieteen tapaan ratkaista taloudellisia ongelmia ja oppii ymmärtämään eri valintojen taloudellisia vaikutuksia. Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan taloudellisella tehokkuudella, ja miksi tehokkuus on tärkeää markkinatalousjärjestelmän toimivuudelle. Opiskelija hallitsee sekä kuluttajan ja yrityksen teorian että kysyntä- ja tarjonta-analyysin perusteet. Lisäksi opiskelija hallitsee epätäydellisesti kilpailtujen markkinoiden perusteorian, mikä toimii perustana onnistuneelle kilpailu-, elinkeino- ja teollisuuspolitiikalle.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan mikrotaloustieteen perusteoriaan hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia. Käsiteltäviä teemoja ovat kysyntä- ja tarjonta-analyysi, markkinatalouden toiminta, kysyntä- ja tarjontajoustot, kuluttajan teoria, yrityksen teoria, kilpailumuodot, markkinarakenne, työmarkkinat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava teos luennoitsijan määräämin osin:

Economics (10th edition). McGraw-Hill, London. Begg, David; Vernasca, Gianluigi, Fischer, Stanley; Dornbusch, Rudiger (2011), 13 9780077129521.

Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet