Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYKT2011 PKT8 Rahatalous ja finanssimarkkinat 5 op
Vastuutaho
Taloustiede, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PKTY1 ja PKTY2 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää globaalien rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusinstituutioiden toimintaa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa korkojen määräytymiseen rahoitusmarkkinoilla, arvopapereiden hintojen määräytymiseen, keskeisiin rahoitusmarkkinoiden teorioihin, rahoituskriiseihin, pankkitoimintaan, rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja pankkikilpailuun hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seuraava teos mainituin osin:

The Economics of Money, Banking and Financial Markets (European Edition). Pearson. Mishkin, Frederic, S., Matthews, Kent & Giuliodori, Massimo (2013), (Luvut 1–12), 978-0-273-73180-1.

2. Artikkeleita tentaattorin ohjeistuksen mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso PKT8 vastaa opintojaksoa PKT62 (Rahatalouden perusteet). Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PKT62, ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Taloustiede sivuaineena KTM (Taloustiede, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet