Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR0001 PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Ulla Hytti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuuden ja hänellä on perustiedot yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta suomalaisessa toimintaympäristössä. Opiskelija tuntee yrittäjyyden keskeiset käsitteet. Harjoitustehtävän tehtyään opiskelija ymmärtää, miten yrittäjyysprosessi etenee yritysidean ideoinnista sekä asiakkaiden tarpeista lähtevästä kehittämisestä kohti liikeideaa.

Sisältö

Kurssilla on luentoja yrittäjyyden perusteista (yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat) (12 h) sekä 4 h harjoituksia, joilla opiskelijat harjoittelevat kehitettävän yritysidean esittämistä. Harjoitusten tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita yritysidean kehittämisessä. Yritysidea kehitetään ryhmissä ja kehittämisprosessista laaditaan ryhmän yhteinen raportti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Luento-opetus 12 t, Harjoitukset 4 t, Itsenäinen ryhmätyöskentely 8 t.
Luennot yhteiset YRY Yrittäjyys -kurssin kanssa. Harjoituksiin osallistuminen on pakollista

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Small Business and Entrepreneurship. David J. Storey & Francis J. Greene, Pearson Education Limited, Harlow, England, 2010, 2010. 978-0-273-69347-5.

Luentomateriaalit ja muu Moodlessa jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTK-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet