Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTK2004 PTKMSY Tilastollinen päättely 3 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, Pori
Vastuuhenkilö
Janne Engblom, Jouni Oljakka

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä ja menetelmiä ja soveltamaan niitä erityisesti otantatutkimukseen liittyvään tilastolliseen päättelyyn.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Harjoituksissa 4 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

PTKMY3 ja lisätyö.
Osallistuminen harjoituksiin sekä kirjallinen tentti. Riittävä harjoitusten suorittaminen antaa tenttioikeuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet