Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA1012 PSA1Ab Kirjallinen liikeviestintä 1 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kieliopillisesti, sanastoltaan ja asettelultaan korrektin liikekirjeen.Taso A2

Sisältö

Standardiliikekirjeiden laatiminen: tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus. Rakenteiden kertausta tarpeen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 0 t 14 t

Kurssin itsenäinen suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssiharjoitusten itsenäinen tekeminen verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin itsenäinen suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RAKKOLAINEN, SIRPA, TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA, BÜRKEL, JÜRGEN: Deutsch im Berufsleben: Kpl 6,  5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. 978-951-37-4798-5

2. Opettajan laatima Moodle-materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet