Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN1013 PEN1B Business Communication 2 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli ja liikeviestintä, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsti Honkasalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

By the end of the course students should be able to:
- produce effective business related correspondence
- write a text using an academic style and structure
- participate in meetings and decision making discussions
- prepare and deliver an effective presentation for business purposes
- utilize with confidence an extended range of business vocabulary
Level B2

Sisältö

The course focuses on improving and extending the active use of language in business contexts. The course includes reading material related to required business courses, writing practice and oral participation. The writing practice includes business related correspondence, e.g. CVs and cover letters, essays and reports. The oral practice consists of speaking in business situations such as meetings, discussions, and different types of presentations. The topic areas include recruitment, management and accounting and finance.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Written exam. Course work and assignments. Active participation at 80% of the classes is required.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1st year III-IV (2 groups)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

To be announced at the beginning of the course.

Lisätietoja

Please note that this course is available only in the spring term and should be taken after Business Communication 1 available in the autumn term.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet