Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5190 Kemian aineopintojen harjoitustyöt I 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yleisimmät orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian työmenetelmät, laboratorion välineistön ja laitteistot. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti orgaanisen kemian perusreaktioihin pohjautuvia synteesejä. Opiskelija hallitsee luonnonyhdisteiden kemiassa käytettävät perusanalyysimenetelmät. Opiskelija omaa perustaidot molekyylimallinnuksen ja reaktiokinetiikan hyödyntämiseen.

Sisältö

Kurssiin kuuluu seitsemän harjoitustyötä orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian eri osa-alueilta. Harjoitustöissä syntetisoidaan viisi orgaanista yhdistettä käyttämällä pelkistysreaktiota, esteröintiä ja Grignardin reaktiota sekä Dielsin ja Alderin additiota. Lisäksi eristetään ja todennetaan polyfenoleita eri kasvinäytteistä sekä määritetään kasviuutteen biologisia aktiivisuuksia. Harjoitustöissä perehdytään reaktiokinetiikkaan sekä tutustutaan laskennalliseen kemiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 64 t 0 t

Työmenetelmäluennoilla läsnäolopakko.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työmenetelmäluennot (6 t, läsnäolo pakollista) kuunnellaan toisen lukuvuoden syksyllä, jonka jälkeen harjoitustyöt (64 t) tehdään 12 työviikkoa kestävällä laboratoriojaksolla (vkot 37-49). Harjoitustöitä voi tehdä omaan tahtiin laboratorion aukioloaikoina arkisin 8.15-17.00.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste ja Moodlessa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet