Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5191 Kemian aineopintojen harjoitustyöt II 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään esimerkkien avulla kemialliseen syntetiikkaan, kemiallisten mittausprosessien taustaan, käytännön mittalaitteiden käyttöön, näytteiden käsittelyyn sekä mittaustulosten kriittiseen analyysiin ja raportointiin. Tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät kurssin jälkeen itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn ja pystyvät soveltamaan opittuja taitoja kokeelliseen kemiaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Harjoitustöissä tutkittavia ilmiöitä ovat aineiden neste-höyry –tasapainot, erilaisten kompleksiyhdisteiden isomeerien valmistus ja ominaisuuksien määritys, orgaanisen yhdisteen typpipitoisuuden mittaus ja erilaisten liuosten ominaisuuksien määrittäminen analyyttisillä menetelmillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 60 t 0 t

Työmenetelmäluennoilla läsnäolopakko.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Hyväksytyt kirjalliset työselostukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet