Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Sabrina Maniscalco ja Jyrki Piilo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Fysiikan perusopinnot, Matematiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija ymmärtää mikro- ja makrosysteemien fysikaalisen käyttäytymisen erot, tuntee kvanttimekaniikan perusolettamukset ja niistä aiheutuvat tärkeimmät tulokset ja rajoitukset sekä kvanttilukujen, säilymislakien ja kieltosääntöjen yhteyden symmetriaan ja osaa suorittaa kvanttimekaanisia laskuja yksinkertaisilla systeemeillä kuten harmonisella oskillaattorilla ja vetyatomilla.

Sisältö

Koko kurssissa käsitellään kvantti-ilmiöiden esiintyminen ja atomimallin kehitys, ajasta riippuva ja riippumaton Schrödingerin yhtälö, aaltofunktio, epämääräisyysperiaate, aaltopaketti, kvanttimekaniikan yleisiä periaatteita ja matemaattisia käsitteitä, kvantisoitu harmoninen oskillaattori, kvanttimekaaninen kiertoimpulssi, vetyatomi, monihiukkassysteemit, ajasta riippumaton häiriöteoria.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste

Lisätietoja

Lukuvuonna 2014-2015 kurssi luennoidaan sekä syksyllä, että keväällä. Syksyn 2014 kurssin luennoi Tom Kuusela ja siinä kohdeyleisö on 3. vuoden opiskelijat. Kevään 2015 kurssin jälkimmäinen puolisko on englanniksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet