Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1665 P5. JOHDATUS KIRJALLISUUSKÄSITYKSIIN 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Opetuksesta vastaavat Hyttinen ja Launis, jotka ottavat myös vastaan sivuaineopiskelijoiden suorittaman kirjatentin.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelijat oppivat, että paradigmojen muutosten ja uusien teorioiden ymmärtäminen edellyttää aiempien tutkimussuuntausten tuntemista. Luentojen ohella opiskelija paneutuu perusteellisesti yhteen tutkimussuuntaukseen, josta hän kirjoittaa koko ryhmälle esitettävän alustuksen. Kurssilla opetellaan aktiivista ja muiden osanottajien töitä kommentoivaa tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Kurssilla esitellään eri teoreettisia lähestymistapoja kirjallisuuteen tarkastelemalla niiden lähtökohtia, kysymyksenasetteluja ja historiallista ajoittumista sekä tutkimussuuntausten keskinäisiä kytköksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson pakollisena kurssina, johon sisältyy harjoituksia.

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kirjatenttinä periodeilla I, II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat: Koskela & Rojola, Lukijan ABC-kirja/artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Sivuaineopiskelijat: Koskela & Rojola, Lukijan ABC-kirja ja seuraavat artikkelit:Lahtinen, "Kirjallisuudentutkimus" teoksessa Lummaa, Rönkä & Vuorisalo (toim.), Monitieteinen ympäristötutkimus (s. 79 - 82); Lummaa, "Kaunokirjallisuuden ympäristöongelmat" teoksessa Lummaa, Rönkä & Vuorisalo (toim.), Monitieteinen ympäristötutkimus (s. 155 - 168); Rantonen & Savolainen, "Postcolonial and ethnic studies in the context of Nordic minority literature teoksessa Gröndahl (red.), Litteraturens gränsland. Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv (s. 71 - 94); Haasjoki, "Kaikkivoipaisesti queer". Omnipotenssi, seksuaalisuus ja ambivalenssi Monika Fagerholmin Diivassa". SQS 1 - 2/2010 (s. 12 - 31) (http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs12_10/sqs122010haasjoki.pdf).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma