Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0013 P3.2. Suomen historian linjat ja murrokset 3 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Jarkko Keskinen

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot suomalaisyhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Osion jälkeen opiskelija tuntee Suomen historian aikakausijaottelun, hän on perehtynyt sen tärkeimpiin tutkimusongelmiin sekä oppinut ymmärtämään Suomen aseman muotoutumista osana muuta maailmaa.

Sisältö

Osion luento-osuudessa (16 h) tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistoriaa useiden pitkän aikavälin kattavien teemojen ja prosessien kautta. Luennoilla keskitytään Suomen historialle ominaisiin tutkimusongelmiin sekä niiden tulkintoihin ja suhteeseen osana kansainvälistä tutkimusta. Luennot ja osioon kuuluva kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luennot ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet ja käännekohdat. 2006 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma