Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1201 Eläinfysiologian perusteet 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1013 Elämän kemia kurssia ei vaadita biokemian perusteet suorittaneilta sivuaineopiskelijoilta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eläinten rakenteen ja toiminnan perusperiaatteet ja hallitsee alaan liittyvät käsitteet. Opiskelija pystyy soveltamaan teoriatietoa havaintoihinsa eläinten toiminnasta, sekä vertailemaan eri eläinryhmissä esiintyviä toiminnallisia mekanismeja toisiinsa.

Sisältö

Luennolla käydään läpi eläinten rakenteen ja toiminnan pääpiirteet: ravitsemus, hengitys ja verenkierto, immunologia, vesi- ja ionitasapainon sekä lämmönsäätely, hormonitoiminta, lisääntyminen ja kehitys, aistit sekä hermo- ja lihastoiminta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al (2011) Campbell: Biology, 9. painos, luvut 40-50.

Lisätietoja

1 op osuus aiemmasta 3 op kurssista siirretty kurssille BIOL1013 Elämän kemia

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet