Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2021 Mikroskooppitekniikat 5 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiina Henttinen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perusvalmiudet käyttää erilaisia mikroskooppeja ja hän kykenee valmistamaan tavallisimpia histo- ja sytotekniikan kudos- ja solunäytteitä.

Sisältö

Valomikroskopia, fluoresenssimikroskopia, konfokaalimikroskopia sekä elektronimikroskopia. Kudosten ja solujen fiksaation periaatteet, parafiini- ja jääleikkeet, konventionaaliset värjäykset, entsyymi- ja immunohistologia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet