Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1002 Molekyylibiologian harjoitustyöt 6 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
kasvifysiologian lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
KABI1011 korvaa opintojakson SOMO1001 Molekyylibiologian luennot lukuvuonna 2011-12

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija käytännössä keskeisiin molekyylibiologian menetelmiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään DNA:n eristysmenetelmiin, geenien kloonaukseen sekä DNA:n monistamiseen polymeraasiketjureaktion (PCR) avulla. Lisäksi tutustutaan sekä RNA- (Northern blotting) että proteiinityöskentelyyn (Western blotting).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet