Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1021 Genetiikan jatkoluennot 2 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä genetiikasta, erityisesti molekyylitasolla, sekä antaa opiskelijalle hyvä käsitys genetiikan eri osa-alueista.

Sisältö

Luennoilla tutustutaan geneettisiin malliorganismeihin, geneettisiin analyysimenetelmiin ja geenien kartoittamiseen. Aihealueina myös geenien ilmentyminen, DNA:n kahdentumisen ja rekombinaation mekanismit. Lisäksi käsiteltävinä ovat molekyylimarkkerien käyttö, mutageneesi ja mutaatiot, kromosomien rakenteellinen organisaatio sekä genetiikan käyttö eri tutkimusalueilla. Kuulusteluun sisältyy luentojen oheismateriaalina käytettävä kirjallisuus niiltä osin kuin luentojen yhteydessä ilmoitetaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet