Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL3050 Bioinformatiikkaa biologeille 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Osa biologian pakollisia menetelmäopintoja.

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija bioinformatiikan biologisten sovellutusten kannalta keskeisimpiin tietokantoihin ja niiden käyttöön.

Sisältö

Käytetään verkkossa olevia molekyylibiologisia tietokantoja ja tutoriaaleja annettujen verkkotehtävien ratkaisemiseen. Pääpaino on NCBI:n kautta käytettävillä tietokannoilla.

Toteutustavat

Voi suorittaa verkkokurssina, mutta mikroluokassa saa opastusta kurssiaikoina ennen tehtävien palauttamista.
Viikoittaiset tehtävät periodeilla 3-4.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssilla käytettävät verkkosivut ovat englanninkielisiä, mutta tehtäviin voi vastata joko suomeksi tai englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Verkkokurssi ja yhteinen tentti mikroluokassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Rekisteröidy kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi.
Verkkotehtävät Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet