Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5201 Hormonaalinen säätely 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy selittämään eri hormonaalisten säätelyjärjestelmien toiminta- ja säätelyperiaatteet ja kykenee soveltamaan tietämystään käytännön havaintoihin ja tutkimustuloksiin.

Sisältö

Luennoilla käydään läpi hormonaalisen säätelyn periaatteet ja erilaiset hormonaaliset järjestelmät: hypotalamus-aivolisäkeakselin toiminta, energiatasapainon säätely, kasvun ja kehityksen säätely, sukupuolihormonit ja kalsiumtasapainon säätely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet