Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4033 S.2 YHTEISKUNTATUTKIMUS, ERITYISALAT, KIRJAT 1-3 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Tuukka Kaidesoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin valitsemansa sosiologian erityisalan.

Sisältö

Opiskelija perehtyy pro gradu –tutkielman aiheeseen liittyvään erityisalatutkimukseen.

Toteutustavat

Kohtaan sopivista luennoista tiedotetaan sosiologian opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävistä kirjoista sovitaan opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Suorituksista on hyvä keskustella myös tutkielman ohjaajan kanssa. Kohdassa tentitään 2 op verran artikkeleita tieteellisistä lehdistä, kuten esim. Acta Sociologica, Sociology, Annual Review of Sociology.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet